Kimetsu no Yaiba - Kochou Shinobu - Ichiban Kuji - Ichiban Kuji Kimetsu no Yaiba ~San~ (A Prize) (Bandai Spirits)

Regular price $89.00

Origin:Kimetsu no Yaiba
Character:Kochou Shinobu
Company:Bandai Spirits As Manufacturer
Materials:ABS, PVC
Scale & Dimensions:H=150mm (5.85in)
Release dates:09/30/2020 ,09/12/2020